Βιομηχανικά & Standard προφίλ

Προϊόντα – Βιομηχανικά προφίλ

Το προϊόν

Το αλουμίνιο, λόγω των ιδιοτήτων του αλλά και της φιλικότητας του προς το περιβάλλον, κερδίζει διαρκώς έδαφος σε νέες εφαρμογές.
Η ανάπτυξη αυτή, οδηγεί την τεχνολογία της διέλασης να προσφέρει πλέον μεγάλη ελευθερία στον σχεδιασμό απαιτητικών προϊόντων.

Η ΕΤΕΜ με μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή προφίλ επί σχεδίω, και με όχημα τις συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό, είναι σε θέση να παράγει προϊόντα για ένα ευρύ φάσμα τελικών χρήσεων.

Услугите

Εξοικονομείστε χρόνο και κόστος.

Απευθυνθείτε σήμερα στην ΕΤΕΜ προκειμένου να επωφεληθείτε από την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης.

Το εξειδικευμένο προσωπικό και οι μηχανικοί μας μπορούν να εμπλακούν είτε στα αρχικά στάδια της μελέτης ενός προϊόντος
που περιλαμβάνει χρήση προφίλ αλουμινίου, είτε σε προχωρημένα στάδια σχεδιασμού.

Προϊόντα – Standard προφίλ

Το προϊόν

Τα Standard profiles ή προφίλ τυπικής διατομής, διαφέρουν από τα προφίλ επί σχεδίω καθώς δεν απαιτείται σχέδιο αλλά μόνο διατύπωση της διατομής τους και αριθμητικά οι διαστάσεις. Είναι προφίλ που καλύπτουν ανάγκες συμπληρωματικές των αρχιτεκτονικών συστημάτων, ενώ από τη φύση του σχεδιασμού τους έχουν πρακτικά απεριόριστες εφαρμογές.

Δείτε τον κατάλογο των Standard προφίλ που διαθέτει η ΕΤΕΜ ή επικοινωνήστε με εκπρόσωπο της ΕΤΕΜ
 

Inspiration

Στηρίζουμε κάθε σας βήμα και επαγγελματική ανάγκη.

BUSINESS CENTER "KADORR"

Business Center Kadorr

 - 
Οδησσός
Ukraine
Υπηρεσίες

Σας υποστηρίζουμε σε κάθε σας βήμα

Oι μηχανικοί και αρχιτέκτονες της ΕΤΕΜ συνεργάζονται στενά με κάθε αρχιτέκτονα για να κατανοήσουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις του. Προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις σε όλα τα επίπεδα και μελετούν το πως θα συνεργαστούν αρμονικά τα συστήματα που προδιαγράφονται με τα υπόλοιπα στοιχεία – μέρη του έργου.

Στην ΕΤΕΜ, έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε διεξοδικά ένα έργο, να εντοπίσουμε τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του, και να παρέχουμε λύσεις που αναπτύσσονται ειδικά για να καλύψουν τεχνικές, λειτουργικές και σχεδιαστικές απαιτήσεις.

Προς τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου, μελετητές, αναδόχους και κατασκευαστές, παρέχουμε:

  • Ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και υποστήριξη στην κατάρτιση των φακέλων υποβολής
  • Άρθρα προδιαγραφών, τεχνική περιγραφή και άρθρα τιμολογίου.
  • Υποστήριξη σε διαδικασίες Value Engineering με εναλλακτικές προτάσεις βρίσκοντας ισορροπίες μεταξύ αισθητικής, λειτουργικότητας, επιδόσεων και τελικής αξίας των λύσεων.

Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με τον σεβασμό και τη στήριξη του επαγγελματία ως συνεργάτη, αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της ΕΤΕΜ, καθώς στόχος του δικτύου είναι να παρέχει λύσεις σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου.

Services