Υπολογισμός Uw

Η εφαρμογή υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας (Uw) των συστημάτων ΕΤΕΜ, λειτουργεί σύμφωνα με τις εκδόσεις των Τεχνικών Οδηγιών ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων), από το ΤΕΕ.
 
Η ΕΤΕΜ φροντίζει για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή ολοκληρωμένων, βιώσιμων και καινοτόμων αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, που πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις από άποψη σχεδιασμού, άνεσης, ασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης.

Eπιλέξτε Kατηγορία
* Απαιτούμενα πεδία