Η Τεχνολογία Πίσω από τα Συστήματα μας

11/11/2021
Η Τεχνολογία Πίσω από τα Συστήματα μας

Η  τεχνολογική υπεροχή της ΕΤΕΜ και των προϊόντων της οφείλεται στις σημαντικές επενδύσεις και στη στρατηγική εστίαση της εταιρείας, στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) αλλά και την προμήθεια υλών, υλικών και υπηρεσιών άριστης ποιότητας.

 

Με 3 βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη φαρέτρα της, η ΕΤΕΜ χαράσσει την στρατηγική πορεία της, που οδηγεί σε διαρκή εξέλιξη των προϊόντων της, καθώς και σε παροχή λύσεων προστιθέμενης αξίας. 

 

  1. Μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών συστημάτων
  2. Πολυετής τεχνογνωσία στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου
  3. Συνεχής βελτιστοποίηση των διεργασιών που καλύπτουν όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων (από τις Α’ ύλες μέχρι τον τελικό χρήστη)

 

Με τη διάθεση σημαντικών πόρων, αλλά και τη ανάπτυξη συνεργασιών με διακεκριμένα και πιστοποιημένα κέντρα έρευνας αλλά και με Διεθνείς φορείς πιστοποίησης, η ΕΤΕΜ είναι σε θέση να διασφαλίσει:

 

  • Τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων, με υψηλές ενεργειακές επιδόσεις που συνοδεύονται από τις κατάλληλες και διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις

 

  • Την προσφορά σύγχρονων κι αποδοτικών προϊόντων για τη βελτιστοποίηση των βιομηχανικών και επιχειρηματικών κατασκευαστικών αναγκών

 

Στόχος της ΕΤΕΜ  είναι να παραμένει στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων.

 

 

 

The know-how behind our systems
Share