Παραγωγή

Στην ΕΤΕΜ εστιάζουμε σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, με έμφαση στην καινοτομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας αξιόπιστες και καινοτόμες προϊοντικές λύσεις για κάθε κατασκευαστική ανάγκη.

 

Σύγχρονος Εξοπλισμός & Τεχνολογία

 

Με συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρονες μονάδες παραγωγής, διασφαλίζεται όχι μόνο η παραγωγική μας ικανότητα αλλά και οι δυνατότητες μας, που προ-απαιτούνται για την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών.

Αυτές οι ιδέες μετατρέπονται σε σχέδια προφίλ υψηλής τεχνολογίας που με τη σειρά τους συστήνουν ολοκληρωμένα και πρωτοποριακά συστήματα για αρχιτεκτονικές ή βιομηχανικές χρήσεις.

 

 

ONE SUPPLIER, COUNTLESS APPLICATIONS
2

Extrusion

lines

20MN 7’’

27MN 9’’

18MN 7’’ (planned)

 

Capacity

13k tons

 

Planned expansion

7k tons

1

Powder

Coating line

Vertical white

4k tn/annum

2

Thermo

Break Lines

Capacity

3,5k tn/annum

1

Automated

Warehouse

Storage

1500 cells

10

Machining

workstations

Cutting,

Punching

CNC

1

Robotic

storage

Storage

7.000 codes