Πράσινα κτίρια με σφραγίδα ΕΤΕΜ

12/01/2021
Πράσινα κτίρια με σφραγίδα ΕΤΕΜ

Ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο κτίριο, που σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και λειτουργεί για να ελαχιστοποιεί τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να προστατεύει τους φυσικούς πόρους, συνδυάζει μία ποικιλία προϊόντων που αποσκοπούν :

  1. Στη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας

Λύση ΕΤΕΜ: Καινοτόμα & σύγχρονης τεχνολογίας συστήματα με υψηλές ενεργειακές επιδόσεις

  1. Στη βέλτιστη διαχείριση του ηλιακής ακτινοβολίας ώστε να μειώνεται το θερμικό φορτίο που προσβάλλει το κτίριο αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η οπτική και θερμική άνεση για τους χρήστες

Λύση ΕΤΕΜ: Ειδικά σχεδιασμένα συστήματα σκίασης & πέργκολες

  1. Στη συνολική διαχείριση της όψης με χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων

Λύση ΕΤΕΜ: Ολοκληρωμένα Συστήματα Αεριζόμενων Όψεων – Επενδύσεων (αερισμός, δροσισμός & αισθητική αναβάθμιση).

Πέρα από τις επιδόσεις που επιτυγχάνουν τα συστήματα κατά την χρήση του κτιρίου, ιδιαίτερη σημασία δίνεται πλέον και στο συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα των υλικών.

Εξετάζεται δηλαδή το ενεργειακό κόστος σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από την εξόρυξη ή συλλογή των πρώτων υλών, μέχρι την μεταφορά των υλικών στον χώρο εγκατάστασης των κουφωμάτων ή όψεων. Το πλέον διαδεδομένο πλαίσιο βαθμονόμησης αυτών των χαρακτηριστικών είναι το  πρότυπο LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Η ΕΤΕΜ διαθέτει τις ανάλογες δηλώσεις προϊόντων (EPD’s – Environmental Product Declaration) τόσο για την ίδια την πρώτη ύλη (κράματα αλουμινίου – EPD παραγωγής) όσο και για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου (links για EPD παραγωγής και EPD συστημάτων)

 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΕΜ
Share