Τι σημαίνει ποιότητα για την ΕΤΕΜ

Για εμάς στην ΕΤΕΜ, η λέξη «ποιότητα» έχει μια ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία

και δεν περιορίζεται μόνο στο προϊόν που παράγουμε, αλλά σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας, κι αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της λειτουργίας μας και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Με απώτερο σκοπό την πλήρη ικανοποίηση του χρήστη του προϊόντος, η προσπάθεια της εταιρείας για την εξασφάλιση ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών ξεκινά από τον άνθρωπο και καταλήγει στον άνθρωπο.

Με όχημα τις αξίες της, η ΕΤΕΜ απασχολεί και διαχειρίζεται το κατάλληλο και ποιοτικό Ανθρώπινο δυναμικό που θα δημιουργήσει όλες τις ιδέες. Θα σχεδιάσει το προϊόν αλλά και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην παραγωγή ενός καινοτόμου και τεχνολογικά άρτιου προϊόντος.

Ταυτόχρονα, οι συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και μέσα παραγωγής, διασφαλίζουν την διάθεση συστημάτων και προφίλ αλουμινίου άριστης ποιότητας. Κάθε προϊόν, υποβάλλεται σε ενδελεχείς δοκιμές και πιστοποιείται με βάση τα αυστηρότερα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα, καθ’ όλη τη διάρκεια παραγωγής.

Αυτό όμως που καθιστά την ΕΤΕΜ ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο, είναι η εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της ακόμα και μετά τη διάθεσή τους στην αγορά, καθώς οι συνεργάτες μας επιλέγονται και πιστοποιούνται βάσει εξίσου αυστηρών κριτηρίων, και με στόχο να καλύπτουν τις απαιτήσεις που θέτει η εταιρεία για την διασφάλιση της άριστης και σταθερής ποιότητας των συστημάτων κατά την μεταποίηση, την τοποθέτηση και τη χρήση τους από τον τελικό πελάτη.

ETEM Quality

Η πορεία της ποιότητας της ΕΤΕΜ

Human

Ανθρώπινο

Κεφάλαιο

ideas

Ιδέες

Planning

Σχεδιασμός

Process

Process

Engineering

Production

Παραγωγή

Distribution

Διάθεση

Choice

Επιλογή &

Πιστοποίηση

Συνεργατών

User

Τελικός

Χρήστης

Η ΕΤΕΜ ανέκαθεν χάραζε
την πορεία του κλάδου

και διαμόρφωνε τις αξίες που πρέπει να διέπουν όλες τις εταιρείες που σχεδιάζουν και παράγουν ποιοτικά συστήματα αλουμινίου.
Σήμερα, και με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας, κοιτάμε το μέλλον και σχεδιάζουμε καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και υπηρεσίες που θα συνεχίζουν να βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και της κοινωνίας στο σύνολό της.

 

Διαβάστε για τα πλάνα και τα νέα της ETEM.

ETEM je uvek oblikovao tok industrije