Индустриални и стандартни профили

Индустриални профили

Продуктът

Алуминият, благодарение на свойствата си, както и на своята екологичност, непрекъснато намира своето място в нови продукти и приложения.
Технологията за екструдиране непрекъснато се развива и предлага голяма свобода при проектирането на взискателни продукти.

ETEM, със своя богат опит в производството на профили по дизайн и с непрекъснати инвестиции в модерно оборудване, е в състояние да произвежда продукти за широк спектър от крайни приложения.

Спестявате време и разходи.

Свържете се с екипа на ETEM днес, за да се възползвате от ескспретно консултиране.

Нашите специалисти и инженери могат да бъдат включени или в началните етапи на проучването за използването на алуминиеви профили, или в напреднали етапи на проектиране.

Стандартни профили

Продуктът

Стандартните профили или профилите със стандартно напречно сечение се различават от проектните профили, тъй като не се изисква чертеж, а само формулиране на тяхното напречно сечение и цифрови размери. Това са профили, които покриват допълващи се нужди на архитектурните системи, като по естеството на дизайна си имат практически неограничени приложения.


Свържете се с представител на ETEM

 

Вдъхновение

Подкрепяме всяка ваша стъпка и професионална нужда.

BUSINESS CENTER "KADORR"

BUSINESS CENTER "KADORR"

 - 
Odessa
Ukraine
Услуги

Подкрепяме ви на всеки етап от проектирането

Нашите опитни вътрешни инженерни и архитектурни екипи работят в тясно сътрудничество с архитекти и други професионалисти, за да окажат експертна подкрепя и осигурят най-добрите продукти за техните специфични нужди. Имаме експертизата и решенията, които могат да отговорят на всяко предизвикателство на различните етапи от развитието на проекта.
Нашият екип провежда първоначално задълбочено проучване на всеки отделен случай и предлага най-добрите индивидуални решения, които да отговорят на вашите технически и дизайнерски очаквания.
Ние предоставяме пълен набор от професионални услуги на заинтересованите партньори като архитекти, строителни инженери, дизайнери, изпълнители и инвеститори:

  • Документация и експертна помощ при подготовката на документите за подаване на проекта в компетентната администрация;
  • Документация и експертна помощ при подготовката на документите за подаване;
  • Детайлна подкрепа в процеса на оптимизиране на ефективността на разходите, намиране на най-доброто решение, отговарящо на специфични нужди;

Нашата визия е да изградим дългосрочни отношения с професионалистите и да бъдем доверен партньор през целия жизнен цикъл на проекта.
 

Services