Υαλοπετάσματα & προσόψεις κτηρίων

Υαλοπετάσματα & προσόψεις κτηρίων

E99

Υαλοπετάσματα & προσόψεις κτηρίων

E85

Υαλοπετάσματα & προσόψεις κτηρίων

BRAVO U

Υαλοπετάσματα & προσόψεις κτηρίων

BRAVO Y

Υαλοπετάσματα & προσόψεις κτηρίων

BRAVO H

Υαλοπετάσματα & προσόψεις κτηρίων

VARIO LAMELLA

Υαλοπετάσματα & προσόψεις κτηρίων

VARIO GH

Υαλοπετάσματα & προσόψεις κτηρίων

VARIO GLUE

Υαλοπετάσματα & προσόψεις κτηρίων

VARIO FIXINGS

Υαλοπετάσματα & προσόψεις κτηρίων

VARIO CLIPS

Υαλοπετάσματα & προσόψεις κτηρίων

VARIO C20

Υαλοπετάσματα & προσόψεις κτηρίων

FORTE

Υπηρεσίες

Σας υποστηρίζουμε σε κάθε σας βήμα

Oι μηχανικοί και αρχιτέκτονες της ΕΤΕΜ συνεργάζονται στενά με κάθε αρχιτέκτονα για να κατανοήσουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις του. Προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις σε όλα τα επίπεδα και μελετούν το πως θα συνεργαστούν αρμονικά τα συστήματα που προδιαγράφονται με τα υπόλοιπα στοιχεία – μέρη του έργου.

Στην ΕΤΕΜ, έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε διεξοδικά ένα έργο, να εντοπίσουμε τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του, και να παρέχουμε λύσεις που αναπτύσσονται ειδικά για να καλύψουν τεχνικές, λειτουργικές και σχεδιαστικές απαιτήσεις.

Προς τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου, μελετητές, αναδόχους και κατασκευαστές, παρέχουμε:

  • Ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και υποστήριξη στην κατάρτιση των φακέλων υποβολής
  • Άρθρα προδιαγραφών, τεχνική περιγραφή και άρθρα τιμολογίου.
  • Υποστήριξη σε διαδικασίες Value Engineering με εναλλακτικές προτάσεις βρίσκοντας ισορροπίες μεταξύ αισθητικής, λειτουργικότητας, επιδόσεων και τελικής αξίας των λύσεων.

Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με τον σεβασμό και τη στήριξη του επαγγελματία ως συνεργάτη, αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της ΕΤΕΜ, καθώς στόχος του δικτύου είναι να παρέχει λύσεις σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου.

Services