Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση ΕΤΕΜ AE & COSMOS Aluminium AE

04/06/2023
Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση ΕΤΕΜ AE & COSMOS Aluminium AE

Σήμερα, Πέμπτη 6 Απριλίου 2023, στις εγκαταστάσεις της COSMOS Aluminium AE, στην Λάρισα, υπογράφηκε το οριστικό Συμβόλαιο Συγχώνευσης και έτσι ολοκληρώθηκε η προαναγγελθείσα και πολλά υποσχόμενη συγχώνευση των εταιριών COSMOS Aluminium AE και ΕΤΕΜ ΑΕ με ταυτόχρονη απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Η Cosmos Aluminium AE, ιδιοκτησία της οικογένειας Ξενοφώντος Καντώνια, θα διατηρήσει το management αλλά και την πλειοψηφική σχέση 85% επί του νέου σχήματος ενώ αντίστοιχα η ΕΤΕΜ με την ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ βασικό μέτοχο θα κατέχει το 15%. Για το ενδεχόμενο ολοκληρωτικής μεταβίβασης του ποσοστού της ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ έχει υπογραφεί ειδικό συμφωνητικό που περιγράφει εκ των προτέρων τον τρόπο αποχώρησης.

Οι δύο εταιρίες, παρά του ότι δραστηριοποιούνται στον κλάδο διέλασης αλουμινίου, είναι ενεργές σε διαφορετικές αγορές και οι δραστηριότητές τους μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικές πράγμα που δημιουργεί πολλές συνέργειες και  εμπορικές προοπτικές εξέλιξης στις εκάστοτε αγορές.

Το νέο σχήμα που δημιουργείται θα διατηρήσει το ΑΦΜ της COSMOS Aluminum και θα συνεχίσει να λειτουργεί με αυτό το όνομα στην Ευρωπαϊκή αγορά βιομηχανικού προφίλ που είναι και η καθαυτού περιοχή δράσης της αφού είναι μια σχεδόν 100% εξαγωγική εταιρία. Αντιστοίχως, η ΕΤΕΜ θα διατηρήσει το brand name της σε ότι αφορά αρχιτεκτονικά συστήματα τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιπροσθέτως θα διατηρήσει ενεργές και πλήρως αναπτυσσόμενες όλες τις θυγατρικές της στα βαλκάνια (Βουλγαρία, Σερβία Ρουμανία) αλλά και στην Ουκρανία.

Η νέα εταιρία που προκύπτει, θα έχει μια δυναμικότητα παραγωγής περισσότερο από 70,000 τόνους διελασμένου αλουμινίου και πάνω από 500 εργαζόμενους σε όλο τον Όμιλο ενώ με βάση τα μη δημοσιευμένα αποτελέσματα του 2022 η νέα COSMOS Aluminum AE έχει αθροιστικά ετήσιο τζίρο που αγγίζει τα €300 εκ.

Για την ολοκλήρωση του εν λόγω deal χρειάστηκαν περισσότερα από 2 χρόνια εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των εταιριών καθώς και η συμβολή εξειδικευμένων συνεργατών που βοήθησαν στην ολοκλήρωση του. Για την COSMOS χρηματοοικονομικός σύμβουλος ήταν η Core Capital Partners, νομικός σύμβουλος το δικ. γραφείο KORINA FASSOULI - GRAFANAKI & ASSOCIATES και υπεύθυνος για το Due Diligence η EY.

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορρόφησης της ΕΤΕΜ AE από την COSMOS Aluminium AE.
Share