ETEM SA СЕ СЛИВА С КОСМОС АЛУМИНИУМ SA, ОТБЕЛЯЗВАЙКИ ОСНОВНА ПРОМЯНА В АЛУМИНИЕВАТА ИНДУСТРИЯ

04/06/2023
ETEM SA СЕ СЛИВА С КОСМОС АЛУМИНИУМ SA, ОТБЕЛЯЗВАЙКИ ОСНОВНА ПРОМЯНА В АЛУМИНИЕВАТА ИНДУСТРИЯ

На 6-ти април 2023 г., в помещенията на  “КОСМОС Алуминиум ЕсЕй” (COSMOS Aluminum SA) в Лариса, бе подписано окончателното Споразумение за сливане и бе завършено предварително оповестеното и обещано сливане между КОСМОС Алуминиум Ей И” (COSMOS ALUMINIUM AE) и ЕТЕМ Ей И” (ETEM AE), с едновременно поглъщане на второто дружество от страна на първото.

КОСМОС Алуминиум ЕсЕй” (Cosmos Aluminum SA), притежавано от семейството на Ксенофон Кантониас (Xenophon Kantonias), ще продължи управлението и притежанието на мажоритарния дял от 85% от новата структура, а ЕТЕМ и ЕЛВАЛХАЛКОР (ELVALHALCOR) (основният акционер) ще притежават 15%. Поради възможността от извършване на пълно прехвърляне на дяла на ЕЛВАЛХАЛКОР бе подписано специално споразумение, в което методологията на прехвърлянето е описана надлежно.

Макар че са активни в сферата на екструдирането на алуминий, дружествата са активни на различни пазари и техните дейности могат да се считат за допълващи се – факт, който създава множество възможности за взаимодействие и търговско развитие по отношение на всеки пазарен сегмент.

Новата организация ще продължи да функционира под ДДС номера на КОСМОС Алуминиум (COSMOS Aluminum) и под същото наименование на европейския пазар на индустриални профили, който представлява основния пазар, на който КОСМОС е активно, като функционира почти на 100% като дружество за износ. Нещо повече, ЕТЕМ ще запази търговското си наименование за сегмента за архитектурни системи както в Гърция, така и в чужбина. В допълнение към това ЕТЕМ ще продължи да бъде активно и да развива всички свои филиали на Балканите (България, Сърбия, Румъния) и Украйна.

Новото дружество ще бъде с капацитет на производство от над 70 000 тона алуминий и ще назначи над 500 човека в рамките на Групата. Според непубликуваните резултати от 2022 г. новото дружество КОСМОС Алуминиум ЕсЕй” (COSMOS Aluminum SA) ще разполага с общ годишен оборот от 300 милиона евро. Завършването на сливането изискваше над 2 години интензивни преговори между двете дружества, както и  съдействие от страна на специализирани партньори, които подпомогнаха финализирането му. За КОСМОС в ролята на финансов консултант влезе Кор Кепитъл Партнърс (Core Capital Partners), а на правен консултант – съдебният офис КОРИНА ФАСУЛИ – ГРАФАНАКИ И ПАРТНЬОРИ (KORINA FASSOULI - GRAFANAKI & ASSOCIATES), а Ърнст и Янг (EY) отговарят за доклада за съответствие.

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δια απορρόφησης της ΕΤΕΜ AE από την COSMOS Aluminium AE.
Share