Το όραμά μας και οι στόχοι μας

Το Όραμα μας

είναι ο σχεδιασμός  η ανάπτυξη και η παραγωγή ολοκληρωμένων, βιώσιμων και καινοτόμων αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, παρέχοντας προϊόντα προστιθέμενης αξίας που πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις από άποψη σχεδιασμού, άνεσης, ασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης.

Απώτερος σκοπός της ETEM είναι να ικανοποιήσει την ανάγκη για βελτίωση και αναβάθμιση της εμπειρίας ζωής των χρηστών των προϊόντων μας.

 

Η Αποστολή μας

η εδραίωση της ΕΤΕΜ ως αξιόπιστου προμηθευτή αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, καθώς και εξειδικευμένων προφίλ για βιομηχανική χρήση, διατηρώντας την υψηλή της θέση, την αναγνώριση και τον σεβασμό, σε όλο το φάσμα του πελατολογίου της.

 

Οι Αξίες μας

  • Πελατοκεντρική προσέγγιση
  • Επιχειρησιακή αριστεία
  • Οι άνθρωποί μας
  • Ομαδικότητα
  • Ασφάλεια
  • Προστασία του περιβάλλοντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Σεβασμός & Ακεραιότητα
  • Καινοτομία 
Our Vision
5 λέξεις που περιγράφουν την ΕΤΕΜ
Quality
Ποιότητα

Γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι λιγότερο από το καλύτερο για ένα προϊόν που για τους περισσότερους θεωρείται ως επένδυση για τα επόμενα 40 χρόνια.

Experience
Εμπειρία

Γιατί τα πρώτα μας ενεργειακά συστήματα σχεδιάστηκαν στο τέλος της δεκαετίας του ’80.

Knowledge
Τεχνογνωσία

Γιατί είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχουμε καταφέρει να διαπρέψουμε στην πιο απαιτητική, και με τα υψηλότερα standards αγορά αυτή του αυτοκινήτου.

Αξιοπιστία
Αξιοπιστία

Γιατί τα προϊόντα μας δεσπόζουν αγέρωχα σε όλα τα μεγάλα έργα που έχουμε αναλάβει και τα συναντούμε στον δρόμο μας καθημερινά, εδώ και 50 χρόνια.

Σεβασμός
Σεβασμός

Προς τον άνθρωπο, τον καταναλωτή, τους συνεργάτες μας, την κοινωνία και το περιβάλλον