ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • Thessaloniki Concert Hall

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 
Θεσσαλονίκη
Greece
Αρχιτέκτονας:
Arata Isozaki & Associates, Schema 4 Architects