ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ IPO

  • IPO Office building

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ IPO

 - 
Karlovo
Bulgaria
Αρχιτέκτονας:
Αρχιτεκτονικό γραφείο Phi

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Υαλοπετάσματα & προσόψεις κτηρίων

VARIO GH