ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ IPO

  • Office buidling IPO

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ IPO

 - 
Karlovo
Bulgaria
Αρχιτέκτονας:
Αρχιτεκτονικό γραφείο Phi

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Πόρτες & παράθυρα

E1000

Συστήματα Σκίασης

E66