ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  • Greek Parliament Administrative Offices

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

 - 
Αθήνα
Greece
Αρχιτέκτονας:
Στέφανος Καλλιγάς