ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • Thessaloniki Municipality

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 
Θεσσαλονίκη
Greece
Αρχιτέκτονας:
Τάσος & Δημήτρης Μπίρης