Κάγκελα

Υπηρεσίες

Σας υποστηρίζουμε σε κάθε σας βήμα

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την παροχή τεχνικής βοήθειας και το δίκτυο διανομής της ΕΤΕΜ.

Στην ΕΤΕΜ παρέχουμε κάθε μορφή τεχνικής υποστήριξης προς τους συνεργάτες μας, προσφέροντας όλα τα απαραίτητά εργαλεία, αλλά και τακτική επικοινωνία και αλληλεπίδραση, με σκοπό να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν όλα τα τεχνικά θέματα που αφορούν μια κατασκευή, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.

Εκτός από τις φυσικές και διαδικτυακές συναντήσεις, αλλά και τη διαρκή ενημέρωση του ψηφιακού μας υλικού, η ΕΤΕΜ παρέχει στους συνεργάτες της

  • Όλα τα απαραίτητα Ενημερωτικά δελτία
  • Δελτία τύπου τεχνικού και εμπορικού περιεχομένου
  • Εύκολη πρόσβαση στο Ψηφιακό Κέντρο Λήψης της ΕΤΕΜ οπού βρίσκονται διαθέσιμα όλα τα έντυπα που συνοδεύουν τα συστήματα (τεχνικοί κατάλογοι, product passports, πιστοποιήσεις κ.α)

 

Βασιζόμενοι στην ανάγκη της αγοράς για γρήγορη εξυπηρέτηση, παρέχεται στο δίκτυο συνεργατών η «λίστα προϊόντων Express», η οποία ενημερώνεται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο με βάση την διαθεσιμότητα της αποθήκης.

Επιπλέον, το εξειδικευμένο προσωπικό της, φροντίζει για την εκμάθηση της λειτουργίας του λογισμικού ΕΤΕΜ - pro, που εξυπηρετεί στον αναλυτικό υπολογισμό των επιδόσεων με στόχο να καλυφθούν στο απόλυτο οι προδιαγραφές του σχεδιασμού σε κάθε έργο, αλλά και η κοστολόγησή του.

Κάθε φορά που σχεδιάζεται ένα νέο προϊόν ή όταν πραγματοποιούνται αλλαγές σε υφιστάμενες λύσεις, η ΕΤΕΜ φροντίζει, μέσω των συμβούλων της, να αναλύσει και να εξηγήσει στους συνεργάτες της όλες τις αλλαγές, τις ιδιαιτερότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Services