Όροι Χρήσης

Καμπάνια Hashtag στα Κοινωνικά Δίκτυα της ETEM - Όροι και Προϋποθέσεις

 

1. Επιλεξιμότητα:

Αυτή η καμπάνια είναι ανοικτή σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.

 

2. Διάρκεια της Καμπάνιας:

Η καμπάνια θα διαρκέσει από τις 27 Σεπτεμβρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

 

3. Πώς να Συμμετέχετε:

Για να συμμετάσχετε, δημοσιεύστε μια φωτογραφία ή βίντεο στο προσωπικό σας λογαριασμό στα κοινωνικά μέσα (π.χ., Instagram, Facebook).

Χρησιμοποιήστε το hashtag #ETEMwindowsforhope στη δημοσίευσή σας.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στα κοινωνικά μέσα είναι δημόσιες κατά τη διάρκεια της περιόδου της καμπάνιας, ώστε να μπορούμε να δούμε τη δημοσίευσή σας. Εάν δεν είναι, πρέπει να αποστείλετε τη δημοσίευση μέσω προσωπικού μηνύματος στη σελίδα του Instagram @etemgroup ή μέσω email στο: marketing@etem.com

 

4. Οδηγίες για το Περιεχόμενο:

Το περιεχόμενο πρέπει να είναι «αυθεντικό» και να έχει δημιουργηθεί από τον συμμετέχοντα.

Το περιεχόμενο πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων που χρησιμοποιείτε.

 

5. Χορήγηση Δικαιωμάτων:

Συμμετέχοντας στην καμπάνια και χρησιμοποιώντας το #ETEMwindowsforhope, χορηγείτε στην ETEM μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, δωρεάν άδεια να χρησιμοποιήσει, εμφανίσει και αναδημοσιεύσει το περιεχόμενό σας στην επίσημη εταιρική ιστοσελίδα της ETEM και σε άλλα υλικά μάρκετινγκ.

 

6. Επιλογή Νικητών:

Οι νικητές θα επιλεχθούν τυχαία με κλήρωση.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν την τελευταία ημέρα της καμπάνιας στους λογαριασμούς της ETEM.

 

7. Βραβεία:

Τα βραβεία, αν υπάρχουν, θα καθορίζονται στην ανακοίνωση της καμπάνιας.

Τα βραβεία δεν μπορούν να μεταβιβαστούν.

 

8. Απορρήτου:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια αυτής της καμπάνιας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαχείρισης της καμπάνιας και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

 

9. Αποκλεισμός:

Η ΕΤΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, για παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή για τυχόν δόλιες δραστηριότητες.

 

10. Τροποποίηση και τερματισμός:

Η ΕΤΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να τερματίσει την καμπάνια ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

11. Γενικοί όροι:

Αυτή η καμπάνια υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Με τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την ΕΤΕΜ.

 

12.Επικοινωνία:

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την καμπάνια, επικοινωνήστε με το marketing@etem.com

Με τη συμμετοχή σας στην καμπάνια #ETEMwindowsofhope, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.