Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΕΜ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ GESTAMP

07/20/2021
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΕΜ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ GESTAMP

Στις 10 Ιανουαρίου 2019, η Viohalco ανακοίνωσε τη σύναψη Συμφωνίας Επενδύσεων μεταξύ της θυγατρικής της Εtem Bulgaria SA («Etem Bulgaria») και της Gestamp Group για τη δημιουργία δύο κοινών επιχειρήσεων που θα επικεντρωθούν στην εξώθηση και επεξεργασία προφίλ αλουμινίου για η αυτοκινητοβιομηχανία. Έχοντας λάβει εγκρίσεις από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και τις τουρκικές αρχές ανταγωνισμού, για την Etem Bulgaria και την Gestamp North Europe Services, S. Η συναλλαγή εξετάστηκε και εγκρίθηκε στην εν λόγω επενδυτική συμφωνία στις 24 Απριλίου 2019.

Η Viohalco είναι η εταιρεία χαρτοφυλακίου που εδρεύει στο Βέλγιο, που αντιπροσωπεύει πολλές κορυφαίες εταιρείες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Euronext Brussels (VIO) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (BIO). Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην κατασκευή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, αγωγών χάλυβα και χάλυβα και έχουν δεσμευτεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη ποιοτικών, καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας για μια δυναμική παγκόσμια βάση πελατών. Με εγκαταστάσεις παραγωγής σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρείες της Viohalco παράγουν συλλογικά ετήσια έσοδα 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει αποκλειστική τεχνολογία και τμήμα Ε & Α, καθώς και δραστηριότητες ανακύκλωσης και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρείες της κατέχουν επενδύσεις σε ακίνητα, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγουν πρόσθετο εισόδημα μέσω της εμπορικής τους ανάπτυξης.

agreement_etem_gestamp_viohalco
Share