Η ΕΤΕΜ παρευρέθηκε με επιτυχία στις "Ευρωπαικές Ημέρες της Βιομηχανίας", με το έργο INDEWAG

07/20/2021
Η ΕΤΕΜ παρευρέθηκε με επιτυχία στις "Ευρωπαικές Ημέρες της Βιομηχανίας", με το έργο INDEWAG

Η ETEM παρουσίασε με επιτυχία το έργο InDeWaG στις «Ευρωπαϊκές Ημέρες Βιομηχανίας», που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρωτεύουσα της Ευρώπης, τις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Φεβρουαρίου, σχεδιάστηκε για να δείξει πώς η βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επωφελής για τους ευρωπαίους πολίτες και να καθορίσει τις μελλοντικές τάσεις και τις πολιτικές εργασίας σε διάφορες βιομηχανίες.

Σε μια ειδικά οργανωμένη έκθεση, μέρος των «Ευρωπαϊκών ημερών της βιομηχανίας», παρουσιάστηκαν τα πιο ενδιαφέροντα και καινοτόμα έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο για την καινοτομία στις λύσεις προσόψεων παρουσιάστηκε σε ένα βασικό σημείο - το InDeWaG, όπου η ομάδα της ΕΤΕΜ έχει ηγετικό ρόλο.

Η εκδήλωση «Ευρωπαϊκές Ημέρες της Βιομηχανίας» εγκαινιάστηκε με ομιλίες από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker και την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Παγκόσμιας Τράπεζας Kristalina Georgieva. Η δομή της εκδήλωσης συνεχίστηκε με συνέδρια υψηλού επιπέδου που καλύπτουν τα κορυφαία θέματα της βιωσιμότητας, της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας.

Η ΕΤΕΜ συμμετέχει στην Κοινοπραξία InDeWaG (Βιομηχανική Ανάπτυξη Υδάτων), όπου διαφορετικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία και η Βουλγαρία ενώθηκαν με τους βιομηχανικούς εταίρους αυτών των χωρών, για να αναπτύξουν ένα νέο σύστημα πρόσοψης για κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB). Η ιδέα του έργου InDeWaG είναι να μειωθεί σημαντικά το κόστος συντήρησης έως το τέλος του 2020, καθώς τέτοια είδη κτιρίων θα αποδειχθούν απολύτως απαραίτητα.

Το InDeWaG είναι μια καινοτόμος εξέλιξη στον τομέα σχεδίασης προσόψεων και στοχεύει στη δημιουργία ενός γυάλινου πακέτου με συνεχή ροή νερού, ενσωματωμένο σε συστήματα για στοιχειακούς τοίχους προσόψεων και διαμερισμάτων. Το "υάλινο πακέτο" θα χρησιμοποιηθεί για συστήματα προσόψεων και διαχωριστικούς τοίχους, μειώνοντας έτσι το κόστος θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού.

Τον 21ο αιώνα, η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει την πρόκληση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής που απαιτεί βιώσιμες κατασκευές και μια εντελώς νέα εμφάνιση του αστικού περιβάλλοντος. Σήμερα υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη να εφαρμοστούν λύσεις σε μελλοντικά έργα και κατασκευές κτιρίων που παρέχουν όχι μόνο υψηλότερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους, αλλά και αρμονία με το περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προσόψεις είναι τα προνομιακά δομικά στοιχεία που μπορούν να προσφέρουν λύσεις. Μια τέτοια λύση υψηλής τεχνολογίας είναι το InDeWaG.

Το έργο InDeWaG εντυπωσίασε τους επισκέπτες της εκδήλωσης, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 1.800 συμμετέχοντες - εκπρόσωποι διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας, εθνικές και περιφερειακές αρχές και συνδέσμους εμπορίου.

indewag_european_days_industry_etem
Share