Η ΕΤΕΜ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

07/20/2021
Η ΕΤΕΜ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η θυγατρική εταιρεία της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΕΤΕΜ Βουλγαρίας αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου παραγωγής προφίλ αλουμινίου και του κλάδου πρόσθετης επεξεργασίας προφίλ για την αυτοκινητοβιομηχανία καθώς υπέγραψε Επενδυτική Συμφωνία (Investment Agreement) με την Gestamp.

Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εξ ’ολοκλήρου θυγατρικής της ΕΤΕΜ Βουλγαρίας, του τομέα της διέλασης αλουμινίου, αποφάσισε στις 7 Ιανουαρίου 2019 την απόσχιση του κλάδου παραγωγής προφίλ αλουμινίου και του κλάδου πρόσθετης επεξεργασίας προφίλ για την αυτοκινητοβιομηχανία, στην εισφορά τους αντίστοιχα σε δυο θυγατρικές της ΕΤΕΜ Βουλγαρίας.

Η προαναφερθείσα απόφαση θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς μιας Συμφωνίας Επενδύσεων που έχει συνάψει η ΕΤΕΜ Βουλγαρίας με την GESTAMP, έναν παγκόσμια κορυφαίο Όμιλο που ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή μεταλλικών τμημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας, θα συσταθούν δυο κοινοπραξίες που θα επικεντρωθούν στη διέλαση και την επεξεργασία προφίλ αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ  προγραμματίζεται να υλοποιηθεί τα επόμενα τρία χρόνια, για την εγκατάσταση μιας νέα γραμμής διέλασης και σχετικών μηχανημάτων για περαιτέρω επεξεργασία προφίλ αλουμινίου στη Βουλγαρία.

Η Συμφωνία θα ενισχύσει την θέση της ETEM Βουλγαρίας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και θα συμβάλει στην επιτυχή κάλυψη της αυξημένης ζήτησης προϊόντων αλουμινίου, ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου.

Η προαναφερθείσα Συμφωνία υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τουρκίας.

 

Σχετικά με τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ με έδρα το Βέλγιο, είναι εταιρεία συμμετοχών σε διάφορες κορυφαίες εταιρείες μεταποίησης μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών (VIO) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΒΙΟ).Οι θυγατρικές της ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα. Είναι προσηλωμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας για τη δημιουργία μιας δυναμικής παγκόσμιας βάσης πελατών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη  Βουλγαρία, τη  Ρουμανία, τη Ρωσία, την  Αυστραλία, τη  Βόρεια Μακεδονία , την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, οι εταιρείες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ παράγουν συλλογικά ετήσια έσοδα 3.7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει μια ειδική τεχνολογία και τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, καθώς και δραστηριότητες ανακύκλωσης και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, η ΒΙΟΧΑΛΚΟ και οι εταιρείες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα που δημιουργεί πρόσθετο εισόδημα μέσω της εμπορικής αξιοποίησης τους.

 

ETEM News
Share