ΕΤΕΜ Σημαντικός παράγοντας στην προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης στην τοπική κοινότητα.

02/06/2024
ΕΤΕΜ Σημαντικός παράγοντας στην προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης στην τοπική κοινότητα.

Μέσα από τις ενέργειές της, η ΕΤΕΜ έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους στη βελτίωση των δημοτικών σχολείων της περιοχής, διαδραματίζοντας έναν ενεργό ρόλο στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της ευημερίας της τοπικής κοινωνίας.

Ένα από τα σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν από την ΕΤΕΜ είναι η στήριξη των δημοτικών σχολείων στη Μαγούλα και την Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, η ΕΤΕΜ προχώρησε στην τοποθέτηση πινάκων πορσελάνης σε όλες τις αίθουσες, οι οποίοι αποτελούν αναμφίβολα μια σημαντική προσθήκη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι πίνακες αυτοί συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, δημιουργώντας ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον μάθησης.

Στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας, η ΕΤΕΜ προχώρησε στον εξοπλισμό της αίθουσας εκδηλώσεων. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση του πολιτισμού και των κοινωνικών εκδηλώσεων στην τοπική κοινότητα.

Η αίθουσα εκδηλώσεων αποτελεί πλέον ένα κέντρο δραστηριοτήτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, τους γονείς και τους κατοίκους της περιοχής.

Οι ενέργειες αυτές έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της εκπαίδευσης αλλά και στον κοινωνικό ιστό της τοπικής κοινωνίας.

ΕΤΕΜ Σημαντικός παράγοντας στην προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης στην τοπική κοινότητα.
Share