Βιωσιμότητα – η νέα παγκόσμια γλώσσα

05/19/2022
Βιωσιμότητα – η νέα παγκόσμια γλώσσα

Η βιωσιμότητα έχει γίνει η πιο κρίσιμη παγκόσμια πρωτοβουλία της ζωής μας. Ως εκ τούτου, την 1η Ιανουαρίου, τέθηκαν επίσημα σε ισχύ οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – που εγκρίθηκαν από τους παγκόσμιους ηγέτες τον Σεπτέμβριο του 2015 σε μια ιστορική σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) αναγνωρίζουν ότι η δράση σε έναν τομέα θα επηρεάσει τα αποτελέσματα σε άλλους και ότι η ανάπτυξη πρέπει να εξισορροπεί την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Και καθώς έχει γίνει πολύτιμος δείκτης για τους επενδυτές και βασικό στοιχείο λήψης αποφάσεων για τους πελάτες, υπάρχει ζωτική ανάγκη οι εταιρείες να έχουν επίσης μια σταθερή αντίληψη της συνεισφοράς τους. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει όλους τους στόχους με τη σειρά, την αρίθμηση και τον χρωματικό τους κωδικό

Εάν όλες οι εταιρείες λάμβαναν θεμελιώδη βήματα – όπως ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η μη ρύπανση της γης, της θάλασσας ή του αέρα και η άρνηση της δωροδοκίας και του εκβιασμού – τεράστια πρόοδος θα είχε επιτευχθεί τεράστια πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων. Από τη διακήρυξη των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, κατέστη σαφές ότι η ολοκλήρωσή τους θα ήταν ακατανόητη χωρίς μια νέα γενιά τεχνολογιών.

Αυτό που ήταν λιγότερο σαφές από την άλλη πλευρά, ήταν ποιες τεχνολογίες είναι πιο κρίσιμες για την επίτευξη των SDGs. Ως εκ τούτου, η ομάδα των Transformative Technologies δημοσίευσε μια εις βάθος μελέτη για να εντοπίσει τα 50 πιο σημαντικά τεχνολογικά ξεσπάσματα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Μετασχηματιστικών Τεχνολογιών – Shashi Buluswar πιστεύει ότι τουλάχιστον 40 από τις 50 ανακαλύψεις θα αναπτυχθούν μέχρι το έτος 2030.

Ωστόσο, περίπου 25 μόνο είναι πιθανό να φτάσουν σε σημείο να επηρεάσουν πλήρως τα SGD
 

Με βάση τη σημασία της δράσης τώρα για την αντανάκλαση της αλλαγής, η εφαρμογή SDGs in action αναπτύχθηκε για να τονίσει τη λίστα υποχρεώσεων του κόσμου για τον τερματισμό της φτώχειας, τη μείωση των ανισοτήτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε από την GSMA και εκπροσωπεί το ενδιαφέρον σχεδόν 800 παρόχων κινητής τηλεφωνίας σε όλο τον κόσμο και το Project Everyone, μια μη κερδοσκοπική παγκόσμια εκστρατεία για τη διάδοση των μηνυμάτων των SDG.

Μέσα στην Εφαρμογή θα μπορείτε να παρακολουθείτε τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι γύρω σας για να επιτύχετε τους Παγκόσμιους Στόχους, οι οποίοι μπορεί να σας εμπνεύσουν να κάνετε μια δική σας δράση. Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε μέρος σε ενέργειες άλλων ανθρώπων και να προσκαλέσετε τους φίλους σας να συμμετάσχουν μαζί σας. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τη φωνή σας να ακουστεί δημιουργώντας τις δικές σας ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων, όπου μπορείτε να προσκαλέσετε άλλους να συμμετάσχουν.

Οι SDGs παρέχουν παγκόσμια καθοδήγηση για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα. Είναι καιρός όλοι να συμμετάσχουν στην αποστολή της διατήρησης της ευκαιρίας του κόσμου να ζήσει με αξιοπρέπεια και ευημερία για τις γενιές.

 

Sources:

Βιωσιμότητα – η νέα παγκόσμια γλώσσα
Βιωσιμότητα – η νέα παγκόσμια γλώσσα
Share