Кариерни възможности

Освободи потенциала си

Гордеем се, че сме страхотна компания, за която можеш да работиш. Наред с глобалната перспектива, ние имаме приятелска култура и предоставяме възможност да се учим и да растем заедно. Ние се стремим да съчетаем интересите, уменията и уникалните таланти на нашите служители с възможностите в компанията, които осигуряват професионален растеж и развитие.

  • Търсим хора, които притежават креативен и иновативен дух и са отдадени на постигането на най-добри резултати.
  • Хора, които приветстват и приемат предизвикателствата, постигат цели и имат достатъчно опит в алуминиевата индустрия.
  • Търсим ярки, амбициозни и честни хора.

Форма за кандидатстване за работа

*Полетата са задължителни

ETEM Ви уведомява, че част от данните, доброволно предоставени в това съобщение, са поверителни и подлежат на управление на специална защита, в съответствие с регламенти 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на разрешените от закона цели, свързани с настоящата комуникация, както и за постигане на правен интерес на администратора на лични данни. ЕТЕМ обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни при предвидените от закона условия и гарантира Вашата сигурност и поверителност. Информираме Ви, че Вие се съгласявате ЕТЕМ да предоставя личните данни на органи и държавни институции или трети лица, когато това задължение е наложено от закона или е необходимо за осъществяване на Вашите права и законни интереси като участник в избор и за възможно бъдещо създаване на работни отношения. Съгласно вътрешните правила на компанията, Вие си запазвате правото на достъп и коригиране на Вашите лични данни, правото на изтриване, както и правото на възражение срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за цели, различни от посочените тук .