Устойчиво развитие

Гордеем се с нашия ангажимент към екологичните, социалните и управленските практики.

Устойчивостта е жизненоважен елемент от нашата корпоративна отговорност, която искаме да следваме и изпълняваме ежедневно. Ние непрекъснато наблюдаваме всички процедури и екологични стандарти и си поставяме ясни и измерими цели за оценка и подобряване на нашите резултати.

 

Фокусирани върху устойчивото осъществяване на нашата дейност и не спираме да търсим начини за повишаване на добавената стойност на нашите продукти. Наш стратегически приоритет е да продължим да внедряваме и използваме иновации, свързани с устойчивостта, и технологии от следващо поколение с потенциал за трансформиране на индустрията.

Ние значително намаляваме газовите емисии, които допринасят за парниковия ефект. Голяма част от нашите екструзии идват от рециклиран алуминий, което спестява 95% от енергията, необходима за производството на алуминиеви продукти от суровина.

Sustainability

Ние провеждаме екологични инспекции и установяваме ясни и измерими цели, за да оценим и подобрим нашето представяне.

 

Нашето иновативно портфолио включва продукти и решения, които могат да отговорят на нуждите на едно устойчиво общество, адаптиращо се към постоянно променящата се среда, и които допринасят за постигането на:

  • Висока енергийна ефективност
  • Естествена светлина
  • Слънчева защита
  • Адекватна вентилация
  • Сигурност и безопасност

 

Sustainability