Врати и прозорци

Врати и прозорци

ES320

Врати и прозорци

ES70

Врати и прозорци

ES38

Врати и прозорци

E75

Врати и прозорци

E68

Врати и прозорци

E19

Врати и прозорци

E75FD

Врати и прозорци

E1000

Врати и прозорци

E32

Врати и прозорци

E38

Врати и прозорци

E1000

Услуги

Подкрепяме ви на всеки етап от проектирането

Нашите опитни вътрешни инженерни и архитектурни екипи работят в тясно сътрудничество с архитекти и други професионалисти, за да окажат експертна подкрепя и осигурят най-добрите продукти за техните специфични нужди. Имаме експертизата и решенията, които могат да отговорят на всяко предизвикателство на различните етапи от развитието на проекта.
Нашият екип провежда първоначално задълбочено проучване на всеки отделен случай и предлага най-добрите индивидуални решения, които да отговорят на вашите технически и дизайнерски очаквания.
Ние предоставяме пълен набор от професионални услуги на заинтересованите партньори като архитекти, строителни инженери, дизайнери, изпълнители и инвеститори:

  • Документация и експертна помощ при подготовката на документите за подаване на проекта в компетентната администрация;
  • Документация и експертна помощ при подготовката на документите за подаване;
  • Детайлна подкрепа в процеса на оптимизиране на ефективността на разходите, намиране на най-доброто решение, отговарящо на специфични нужди;

Нашата визия е да изградим дългосрочни отношения с професионалистите и да бъдем доверен партньор през целия жизнен цикъл на проекта.
 

Services