Minimal systems by Hyline

Minimal systems by Hyline®

Χαρακτηρίζονται από υψηλές ενεργειακές επιδόσεις, ενώ οι άριστης ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης εγγυώνται το καλύτερο και πιο παραγωγικό αποτέλεσμα σε όλο το φάσμα του κύκλου ζωής των προϊόντων μας.

Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, σε συνδυασμό με τον σεβασμό και τη στήριξη του επαγγελματία ως συνεργάτη, αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της ΕΤΕΜ, καθώς στόχος του δικτύου είναι να παρέχει λύσεις σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου.

Στην ΕΤΕΜ, συνεργαζόμαστε στενά με κάθε αρχιτέκτονα, για να κατανοήσουμε τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις του. Προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις σε όλα τα επίπεδα και μελετάμε το πως θα συνεργαστούν αρμονικά τα συστήματα που προδιαγράφονται με τα υπόλοιπα στοιχεία – μέρη του έργου και να αναλύουμε διεξοδικά ένα έργο, εντοπίζουμε τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του, και να παρέχουμε λύσεις που αναπτύσσονται ειδικά για να καλύψουν τεχνικές, λειτουργικές και σχεδιαστικές απαιτήσεις.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την παροχή τεχνικής βοήθειας και το δίκτυο διανομής της ΕΤΕΜ. Στην ΕΤΕΜ, παρέχουμε κάθε μορφή τεχνικής υποστήριξης προς τους συνεργάτες μας, προσφέροντας όλα τα απαραίτητά εργαλεία, αλλά και τακτική επικοινωνία, με σκοπό να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν όλα τα τεχνικά θέματα που αφορούν μια κατασκευή, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.

Вдъхновение

Подкрепяме всяка ваша стъпка и професионална нужда.

Услуги

Подкрепяме ви на всеки етап от проектирането

Нашите опитни вътрешни инженерни и архитектурни екипи работят в тясно сътрудничество с архитекти и други професионалисти, за да окажат експертна подкрепя и осигурят най-добрите продукти за техните специфични нужди. Имаме експертизата и решенията, които могат да отговорят на всяко предизвикателство на различните етапи от развитието на проекта.
Нашият екип провежда първоначално задълбочено проучване на всеки отделен случай и предлага най-добрите индивидуални решения, които да отговорят на вашите технически и дизайнерски очаквания.
Ние предоставяме пълен набор от професионални услуги на заинтересованите партньори като архитекти, строителни инженери, дизайнери, изпълнители и инвеститори:

  • Документация и експертна помощ при подготовката на документите за подаване на проекта в компетентната администрация;
  • Документация и експертна помощ при подготовката на документите за подаване;
  • Детайлна подкрепа в процеса на оптимизиране на ефективността на разходите, намиране на най-доброто решение, отговарящо на специфични нужди;

Нашата визия е да изградим дългосрочни отношения с професионалистите и да бъдем доверен партньор през целия жизнен цикъл на проекта.
 

Services