Корпоративна социална отговорност

Вдъхновени за повече добро

Стратегията на ЕТЕМ за Корпоративна социална отговорност е ангажирана с влиянието на дейностите и процесите на компанията върху общностите и местните еко системи. Компанията се стреми непрекъснато да подобрява своите практики с осъзнатата отговорност към своите служители, общество, бизнес партньори и околна среда.

Вярваме, че нашето водещо призвание е да произвеждаме системи с грижа за обществото и неговото устойчиво бъдеще. Визия, която следваме чрез значителни инвестиции, оптимизиране на производствения цикъл и подобряване на показателите за качество, безопасност, ефективно използване на ресурсите и процеси за опазване на околната среда. Следвайки нови и модерни практики, ЕТЕМ намалява енергийния отпечатък и минимизира замърсяването на околната среда.

Като ангажиран корпоративен член на обществото, компанията подкрепя проекти, които спомагат за устойчивото развитие на регионите и активно работи за повишаване на стандартите на социално развитие. ETEM има отворен подход и подкрепя общностите чрез различни партньори като фондации, организации с нестопанска цел, образователни структури и инициативи, които могат да подобрят реално качеството на живот.

Corporate social responsibility

Разпознавайки всяка нужда, ние прилагаме действия за подкрепа и развитие на местните общности, които са в близост до нашите производства, но и на обществото като цяло.

Компанията е ангажирана със създаването на пълноценна работната среда и предоставянето на добри условия на труд. Нашият екип интегрира различни етични и социално отговорни практики, постигайки високо ниво на толерантност, справедливост и приобщаване на работното място.

В същото време основната цел на ЕТЕМ е безопасността на служителите и работната среда без инциденти. Компанията работи активно за подобряване на уменията и експертизата на служителите чрез непрекъснати професионални обучения, както и  следвайки програма за подобряване на условията на труд и безопасност (сертификация OHSAS 18001:2007).

Corporate social responsibility