ЕТЕМ СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СВОЯТА BIM БИБЛИОТЕКА

07/20/2021
ЕТЕМ СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СВОЯТА BIM БИБЛИОТЕКА

Достъп до BIM библиотеките на ETEM E85 можете да получите след регистрация на нашия сайт във версии за Autodesk Revit от 2019 г. до 2016 г.

Светът, в който живеем, се развива от два вида иновации. От първия вид са откритията,  които се раждат на изгрев и до залез са стигнали глобални мащаби, трансформирайки цели сектори. Независимо дали става въпрос за концептуална идея, мелодия или  рязка смяна на курса в развитието на дадена компания, този тип иновации имат силата да променят света за ден. За добро или за лошо, подобен тип събития са достатъчно редки, така че модерният човек все още успява да оцелее в динамично развиващата се среда.

Вторият тип иновации, променящи нашата реалност, са по-различни. Това са непрекъснато подобряваните идеи и хрумвания, емалгама от равни количества вложен труд, време и появилата се необходимост на момента. Това е промяната, генерирана от т. нар. иновативна стъпка - решението да предприемеш онази крачка напред, в точния момент, откривайки нов екстремум в кривата на развитието на идеята. Това са иновациите, които устойчиво променят и усъвършенстват бизнеса. А бизнесът не бива да спира да се променя. 

Именно в духа на втория тип иновации е и навлизането на Building Information Modeling - BIM (изграждане на информационно моделиране) идеологията в строителната сфера. Въпреки че при въвеждането на идеята  бизнесът остава скептичен, към настоящия момент този модел на работа претърпява последната си трансформация и се превръща в задължително условие за модерно проектиране. 

След подробно проучване на пазара и набелязване на конкретните нужди в бранша, екипът на ЕТЕМ стартира изграждането на своята BIM библиотека със системата си за окачени фасади - Е85 в средата на Revit. Средата Revit е избрана заради нейните характеристики на най-надеждна, разпространена и развиваща се платформа към момента. В колаборация с All 1 Studio, един от основните движещи екипи на BIM културата в България, екипът на ЕТЕМ разработи серия от оптималните фасадни решения за окачени фасади, заедно с широк набор от отваряеми вграждания, така че да бъде покрит най-широк диапазон от възможности  по възможно най-оптималния начин. 

Успоредно с популяризирането на библиотеките за E85, екипът на ЕТЕМ започва работа по допълване на продуктовото портфолио със системите за врати и прозорци, плъзгания и системи за вентилируеми фасади.

Какво представлява Building Information Modeling

Building Information Modeling концепцията е иновативния подход в проектирането, въвличаща в пълна колаборация всички участници в строителния процес, в това число и работещите по сградната обвивка. Идеята зад BIM е използването по време на работа на подробен модел на проекта, който е динамичен и се обновява в реално време, като по този начин осигурява цялата необходима информация. Информационните модели BIM са файлове, които могат да бъдат извличани, обменяни или обединени в мрежа, за да се подпомогне вземането на решения по отношение на сграда или друго пространство.

Всеки специалист ще може да наблюдава, променя или просто да реагира на всяка промяна по проекта, ще бъде осведомяван за възникнали колизии и ще знае във всеки един момент какъв е нивото на реализация на сградата. Обектите, изпълнявани в средата на BIM, са с няколко големи крачки напред спрямо конвенционалното 2D графично изобразяване, разширявайки обхвата си до нещо повече от триизмерната визуализация. Силата на BIM далеч надхвърля визията като единствен източник на информация - тъкмо обратното. Голямата част от всеки обект е наборът от динамична информация от най-широк спектър - геометрична, структурна, термофизична, производствена, комерсиална и много други, необходими в зависимост от спецификите на проекта.  

В световен мащаб BIM софтуерът се използва от физически лица, компании и държавни агенции, които планират, проектират, изграждат, експлоатират и поддържат разнообразни физически инфраструктури като вода, отпадъци, електричество, газ, комунални услуги, пътища, железопътни линии, мостове, пристанища и тунели.

bim_etem_building _information_system
Share