ХАРВАРДСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ДАВА ПРИМЕР ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

08/26/2022
ХАРВАРДСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ДАВА ПРИМЕР ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Харвардският университет е частна институция, основана през 1636 г. През годините университетът се е посветил на отличните постижения в преподаването, ученето и научните изследвания, както и на развитието на лидери, които да оставят отпечатък в световен мащаб. Както всяка високо уважавана институция, Харвардският университет също заяви своята социална позиция по отношение на околната среда и климата. Екипът на университета активно търси решения за световните предизвикателствата, пред които всички сме изправени.

Harvard

В момента университетът предлага повече от 240 курса по енергия, околна среда и устойчивост. С повече от 230 преподаватели, ангажирани в изследвания и преподаване в тези области. й„Нашият кампус е част от решението“ е мотото, под което  университетът реализира различни инициативи. Освен това създава своята собствена „Жива лаборатория“, където студенти, преподаватели и служители заедно използват кампуса и заобикалящата го общност като тестово поле за генериране на нови открития и пилотни нови решения.

lab

Освен това Харвардският университет също създава свой собствен план за действие в областта на климата и напредна в постигането на тези цели, като основа Президентски комитет по устойчивост, който да наблюдава напредъка и да предоставя препоръки в ключови области като максимизиране на енергийната ефективност в кампуса, проучване на развитието на цената на въглерода или допълнителна такса върху използването на енергия от изкопаеми горива в кампуса и други. Тяхната крайна дългосрочна цел е да се освободят от изкопаеми горива до 2050 г., а целият план можете да прочетете тук.

Plan

Във всички програми, курсове и семинари, свързани с устойчивостта по един или друг начин, които се предлагат в Харвардския университет, има много интересни истории и открития, които да бъдат споделени. Едни от най-големите и мултидисциплинарни курсове и изследователски програми се провеждат в „Живата лаборатория за климатични решения“.

Някои от проектите, които имат най-голям ефект в рамките на тази програма, са изследвания за намиране на практически алтернативи на въглерода, проекти за намаляване на мощните парникови газове, изграждане на здравословно и енергийно ефективно бъдеще в държавните училища в Роуд Айлънд и много други .

lab 2

Харвардският университет подпомага борбата за по-добро бъдеще по множество параграфи. Например Харвардският център за по-екологични сгради и градове се стреми да революционизира строителния сектор чрез посвещение на ориентирана към дизайна стратегия, която директно свързва резултатите от изследванията със създаването на нови процедури, системи и стоки. От другата страна, 3500 акра земя, изследователски сгради и музей на Фишер съставляват Харвардската гора, дългосрочен обект за екологични изследвания, създаден от Националната научна фондация.

Освен това Службата на заместник-ректора по климата и устойчивостта спонсорира Фонда за изменение на климата на Харвардския университет, който подкрепя изследователски и политически инициативи за намаляване на риска от изменението на климата, ускоряване на преминаването от енергийни системи, базирани на изкопаеми горива, към такива, които зависят от възобновяема енергия, както и други иновации към по-чиста енергия, подобряване на човешкото здраве и по-зелен свят.

За финал на тази статия искаме да споделим една мисъл на бившия президент на Харвардския университет: „Идеите, иновациите, откритията и строгата независима мисъл ще служат като незаменими елементи в борбата с климатичната заплаха.“

Източници:

 

 

 

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, παράδειγμα για ένα καλύτερο μέλλον
Share