Responsabilitatea socială corporativă

Responsabilizarea celor buni

Strategia în materie de RSC a ETEM se concentrează pe modul în care activitatea afectează comunitatea și poate permite un viitor durabil pentru noi toți și pentru ecosistemul nostru. Compania se străduiește să promoveze responsabilitatea conștientă față de angajații săi, societate, afaceri și mediul înconjurător.

Avem convingerea că scopul nostru este acela de a produce sisteme cu grijă pentru societate și viitorul durabil al acesteia, investind în mod semnificativ, optimizând ciclul de producție și îmbunătățind indicatorii de calitate, siguranță, utilizare eficientă a resurselor și protecția mediului. Urmând proceduri noi și moderne, ETEM reduce amprenta energetică și diminuează la minim poluarea mediului înconjurător.

În rolul său de membru corporativ dedicat al societății, compania susține proiecte care ajută la dezvoltarea durabilă a regiunilor și se angajează să lucreze pentru a crește standardele de dezvoltare socială. ETEM are o abordare deschisă și sprijină comunitățile prin diverși parteneri, cum ar fi fundații, organizații non-profit, structuri de învățământ și inițiative, care pot îmbunătăți calitatea vieții.

Corporate social responsibility

Разпознавайки всяка нужда, ние прилагаме действия за подкрепа и развитие на местните общности, които са в близост до нашите производства, но и на обществото като цяло.

Compania are același angajament față de mediul de lucru, creând condiții bune pentru angajații săi. Echipa integrează practici de afaceri durabile etice și responsabile din punct de vedere social pentru a contribui la asigurarea diversității, echității și incluziunii la locul de muncă.

Totodată, obiectivul principal al ETEM este siguranța oamenilor și a mediului de lucru cu zero accidente. Compania este implicată în mod activ în îmbunătățirea competențelor și know-how-ului angajaților prin informații și cursuri de formare, urmând cu fidelitate un program de îmbunătățire a condițiilor de muncă și a siguranței (certificare OHSAS 18001:2007).

 

Corporate social responsibility