5 ВЪПРОСА НА ЕТЕМ С ВЛАДИМИР МАРИНОВ, СЪОСНОВАТЕЛ НА DEFINE ENGINEERSEFINE ENGINEERS

10/25/2021
5 ВЪПРОСА НА ЕТЕМ С ВЛАДИМИР МАРИНОВ, СЪОСНОВАТЕЛ НА DEFINE ENGINEERSEFINE ENGINEERS

Кой е за Вас проектът – master piece за всички времена?

За мен най-важната сграда днес е Саграда Фамилия в Барселона. След като съм работил по този проект вече няколко години, разбирам защо това е най-впечатляващият проект както отвътре, така и отвън. Става въпрос за същността на човешкото – това, че каквото и да правим, се стремим към съвършенство. Всъщност, една от причините голяма част от архитектурата днес да има недостатъци, каквито Саграда Фамилия няма, е това че пред нас се изправят множество комерсиални бариери по редица причини, като много от тези причини са оправдани. Но, разбира се, не всяка сграда е шедьовър. За мен шедьовърът има качествата да бъде процес, лишен от комерсиалните моменти. Това ни връща към началото на проекта за Саграда Фамилия – стремеж към чисто творчество в името на Бог. Аз лично не съм религиозен, но този проект е създал среда, в която процъфтява чистото творчество. И останалата част от процеса на строителство, който ние, архитектите и инженерите, се стремим да постигнем, може действително да се осъществи в Саграда Фамилия на най-високото ниво на качество.

Какви тенденции предвиждате да навлязат в архитектурата локално и глобално?

Тенденциите в съвременната архитектура – според мен се върви към работа във все по-големи мащаби. Затова вместо да гледаме сградите една по една, трябва да започнем да мислим в градски мащаб, на нивото на градската архитектура, градоустройството и дори на надградско ниво, връзките между градовете. По мое мнение това вече става. Ще започнем да изследваме строителство през 21-ви век, с климатичните промени в центъра на вниманието. Не смятам, че ще се обръща по-малко внимание на детайлите в архитектурата. Днес просто разполагаме със средства да проектираме сградите по-добре и по-бързо, както и да ги строим по-бързо. Поради това ще започнем да мислим в по-едър план  на ниво град.

Имате ли муза или нещо, което Ви вдъхновява в работата?

Имам муза. Винаги подлагам на съмнение всичко, което правя в моята работа, винаги търся съвършенство и отстоявам този висок стандарт във всичко, с което се занимавам, независимо дали проектирам сграда, мост или правя нещо друго, свързано с моята професия. Правя това с цел да допринасям.

Кой според Вас е материалът на бъдещето?

Материалът на бъдещето – unobtainium. Нещо, което не може да бъде постигнато – непостижимиум.

В действителност очевидно се движим към едно много дигитално и много интерактивно бъдеще, в което няма да използваме материалите за нещо статично, а като нещо динамично, което реагира на околната среда. Според мен това ще доведе до все по-биологични решения, до биологично бъдеще. Ако се опитам да пророкувам, смятам, че те ще имат биологичен характер повече от всичко останало.

 Коя е любимата Ви книга и какво четете в момента?

 „Изворът“ на Айн Ранд е една от най-любимите ми книги. Това е книга за двама архитекти, от които единият избира комерсиалния път в живота и кариерата си, а другият поема по чистия път на съвършенството и в крайна сметка на саморазрушението. Той стига до края, когато е толкова вманиачен в това, което прави и липсата на съвършенство в реалния свят, че започва сам да взривява сградите си.

А в момента чета една книга, наречена "Тест за психопати". Опитвам се да разбера дали съм психопат. Смятам, че не съм, но истината е, че има доста такива около нас. Наистина е малко стряскащо да го установиш и като четеш книгата, виждаш колко очевидно е това.

Define_engineers_etem_vladimir_marinov_facde_etem_conference_event
Share