5 ВЪПРОСА НА ЕТЕМ С ПАБЛО ЗАМОРАНО - РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ „ГЕОМЕТРИЯ И ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ДИЗАЙН” В HEATHERWICK STUDIO

10/25/2021
5 ВЪПРОСА НА ЕТЕМ С ПАБЛО ЗАМОРАНО - РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ „ГЕОМЕТРИЯ И ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ДИЗАЙН” В HEATHERWICK STUDIO

Г-н Заморано, кой е проектът на Ваш колега, който най-много Ви е впечатлил?

Проектът, който ме е впечатлил и е един от любимите ми проекти всъщност не е сграда, а е парка High Line в Ню Йорк. Харесва ми начина, по който взаимодейства с инфраструктурата, с историята на града, с ландшафта и това как приобщава хората към едно ново пространство.

Кой според Вас е материалът, от който ще бъдат изградени сградите от бъдещето?

Смятам, че материалът на бъдещето е свързан с природата и напълно биологичен - ще дойде от природата и със сигурност ще се върне обратно в природата.

Как балансирате между функционалността на един проект и естетиката и желанието за смел дизайн?

Смятам, че трите области – функционалност, естетика и предизвикателен дизайн са напълно взаимосвързани. Една функционална сграда, според мен, със своята архитектура дава различни възможности за изразяване, както и възможности за интересен дизайн. Ако една сграда е успешна, ако може да интегрира хората и да комуникира с контекста на заобикалящата я среда, да реагира на ландшафта, който я заобикаля, тогава тя е функционална, естетически успешна  и добра като дизайн.

Когато седнете да работите, какво Ви вдъхновява?

Вдъхновението – то не идва от едно и също място. Свързано е с контекста, в който ще бъде реализиран проекта и в който трябва да го впишем. Вдъхновението ми може да е свързано с културата, може да е свързано с някаква особеност на мястото, на което проектирам, а може дори да е свързано и с трудностите, които създава това място.

Кой е любимият Ви филм?

 Любим филм ми е "Градът на изгубените деца" (на френски: La Cité des enfants perdus) от 1995 г. Това е много поетичен и драматичен френски филм. Антиутопия,  която показва бъдещето на технологиите и обществото.

pablo_etem_zamorano_facade_conference_event_heatherwick_studio
Share