ΕΤΕΜ ПОЛУЧИ ТЕХНИЧЕСКОТО ОДОБРЕНИЕ НА ATG

07/20/2021
ΕΤΕΜ ПОЛУЧИ ТЕХНИЧЕСКОТО ОДОБРЕНИЕ НА ATG

С голяма гордост съобщаваме, че ETEM получи техническото одобрение на ATG за своите високоефективни отварящи си прозоречни системи E68 и E75, издадено от регулаторния орган за строителни материали в Белгия [UBAtc].

Това сертифициране дава възможност на нашите партньори да предлагат прозорците на  ETEM Ε68 и Ε75 в Белгия в съответствие със съответните национални изисквания за маркировка на качеството.

Това постижение идва като потвърждение за високото качество на нашите продукти, както и развитието на нашите бизнес операции в международен план и ни позволява да насочим вниманието си към още по-успешно бъдеще.

230
Share