E66

E66
Sistemi senčenja
Integrisani sistemi za kuće
Sistemi senčenja
Sistemi senčenja
  • E66 SHADING SYSTEM ETEM
Available Colors:
Opis

Ovaj sistem namenjen je da obezbedi efektivnu zaštitu od sunca, da poboljša energetsku efikasnost i da omogući unutrašnju kontrolu prirodne svetlosti. Karakteristike sistema E66 garantuju komfort i smanjenje troškova energije.

Prednosti
  • Efektivna kontrola sunčeve svetlosti koja prolazi kroz prozore
  • Jednostavna instalacija
  • Pogodan kako za projekte novih zgrada, tako i za renoviranje
Osobine
  • Dizajn sa različitim varijantama žaluzina, do 600 mm
  • Izbor fiksnih i podesivih žaluzina
  • Raznovrsne metode vešanja