Mogućnosti za karijeru

Otključajte svoj potencijal

Ponosimo se time što smo odlična organizacija za koju treba raditi. Pored globalne perspektive, imamo prijateljsku kulturu i priliku da učimo i rastemo unutar grupe. Nastojimo da uskladimo interese, veštine i jedinstvene talente naših ljudi sa mogućnostima koje

  • Tražimo ljude koji poseduju kreativan i inovativan duh i koji su posvećeni postizanju najboljeg rezultata.
  • Ljudi koji pozdravljaju i prihvataju izazove, ostvaruju ciljeve i imaju dovoljno iskustva u industriji aluminijuma.
  • Tražimo ljude sa strašću,  poštovanjem i radnom etikom.

Aplikacija za zapošljavanje

*поља су обавезна

ETEM Vas obaveštava da je deo podataka koji su dobrovoljno dati u ovom saopštenju poverljiv i podložan posebnoj zaštiti, u skladu sa propisima 2016/679 i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Dostavljeni lični podaci biće obrađivani radi postizanja zakonom dozvoljenih svrha u vezi sa tekućom komunikacijom, kao i radi ostvarivanja pravnog interesa rukovaoca ličnih podataka. ETEM obrađuje, čuva i koristi lične podatke date dobrovoljno, u skladu sa uslovima predviđenim zakonom, i garantuje vašu sigurnost i privatnost. Obavještavamo vas da ste saglasni da ETEM može dati lične podatke organima vlasti i državnim institucijama ili trećim licima, kada je ova obaveza nametnuta zakonom ili je neophodna za ostvarivanje vaših prava i pravnih interesa kao učesnika u izboru i za moguće buduće stvaranje radnih odnosa. U skladu sa internim pravilima ETEM-a, zadržava se pravo na pristup i ispravku vaših ličnih podataka, pravo na brisanje, kao i pravo na prigovor na obradu, pružanje i otkrivanje vaših ličnih podataka u svrhe koje nisu ovde navedene.