E85

E85
Fasade
Staklene zavese i fasade zgrada
Façades
 • E85
 • E85
 • E85
Available Colors:
O sistemu

Fasadni sistem sa vertikalama I horizontalama od 50mm.

Sistem je pogodan za sve vrste zgrada (niske, srednje visoke i visoke).

Svojim širokim spektrom profila, ovaj fasadni sistem može da bude prilagođen tako da odgovara zahtevima svakog projekta.

Prednosti
 • Širok spektar profila omogućava prilagođavanje specifičnim zahtevima projekata
 • Jednostavna i brza proizvodnja, instalacija i postavljanje staklo paketa
 • Mali frontalni profili (50 mm) omogućavaju maksimalno prirodno osvetljenje u unutrašnjosti zgrade
Prednosti
 • Pokrivne kape, silikonska fugna i kombinovana rešenja
 • Opcije za postavljanje dvostrukog i trortrukog staklo paketa
 • Otvaranje paralelno u polje i otklonom u polje oko gornje horizontalne ose
 • Rešenje za krovne prozore.
 • *Kompatibilan sa svih ETEM sistema –prozori, i vrata
Tehničke osobine
Propustljivost vazduha:Klasa AE
Vodootpornost: Klasa RE 900
Otpornost na vetar: projektno opterećenje- 1600Pa, bezopasno opterećenje- 2400Pa
Otpornost na udare:Klasa I5/E5
Koeficijent toplotne provodljivosti:Uf = 1,6 W/m2.K
Zvučna izolacija:Rw=44dB
Otpornost na metke:Klasa FB6NS
Otpornost protiv provala: RC4