ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО “EТЕМ И КОСМОС АЛУМИНИУМ”

01/04/2023
ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО “EТЕМ И КОСМОС АЛУМИНИУМ”

В съответствие с член 17, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г., “ЕЛВАЛХАЛКОР ХЕЛЕНИК КОПЪР ЕНД АЛУМИНИУМ ИНДЪСТРИ Ес Ей” (ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM INDUSTRY S.A.) (наричано по-долу “ЕЛВАЛХАЛКОР”) обявява, че на 6 май 2022 г. бе подписано стратегическо споразумение за сътрудничество между непосочено дружество с търговско наименование “ЕТЕМ Комършъл енд Индъстриъл Лайт Металс Сосиете Аноним” (ΕΤΕΜ Commercial and Industrial Light Metals Societe Anonyme) (наричано по-долу “ЕТЕМ”), от което ЕЛВАЛХАЛКОР притежава 80% процента, и дружество с търговско наименование “КОСМОС АЛУМИНИУМ Ей И” (COSMOS ALUMINIUM A.E.) (наричано по-долу “КОСМОС АЛУМИНИУМ”), с което страните договарят основните условия на преобразуването чрез вливане на КОСМОС АЛУМИНИУМ в ЕТЕМ. В резултат на дружественото преобразуване по отношение на акционерите на ЕТЕМ, налични към момента на извършване на вливането, ще възникне миноритарен дял от дружествения капитал на КОСМОС АЛУМИНИУМ.

Горепосочената трансакция във всички случаи ще  бъде извършена след предварително изпълнение на изискуемите действия и условия, включително след успешното завършване на правни, финансови и други проверки за съответствие на дружествата ЕТЕМ и КОСМОС АЛУМИНИУМ.

Договарящите се страни ще се стремят да финализират договарянето на условията относно плануваната трансакция, да сключат окончателните споразумения и да извършат самата трансакция в рамките на шест (6) месеца, които започват да текат от горепосочената дата на подписване на споменатото по-горе споразумение.

ЕЛВАЛХАЛКОР ще уведоми общността на инвеститорите относно всички значимите етапи от хода на дейността.

 

elval halcor
Share