FORTE

FORTE
Ventilated façade systems
Ventilated façade systems
Ventilated façade systems
  • 23
Opis

Ovaj sistem je namenjen za instalaciju teških fasadnih materijala, debljine do 35 mm. Sistem je dizajniran da izdrži ekstremna opterećenja, izazvana fasadnim materijalom težine do 90 kg/m².

Ventilisani sistem Forte koristi urezujuće ankere, kao sigurna veza između fasadnog materijala i osnovne noseće konstrukcije sistema.

Tehnologija urezujućih ankera podrazumeva bušenje i postavljanje ankera na poljeđini  fasadnog materijala.

Fasadne obloge
  • Keramičke ploče
  • Kamen
  • Tehnički kamen
  • Beton, svetlopropustan
Prednosti
  • Fasada sa nevidljivim kačenjem (vešanjem) materijala
  • Širok spektar fasadnih panela, dimenzija i dizajna
  • Bezbedan sistem ankera obezbeđuje maksimalnu zaštitu prilikom pričvršćivanja ploča
  • Mogućnost upotrebe fasadnih obloga debljine do 35 mm
  • Upotreba fasadnog materijala težine do 90kg/m²