Pregradni zidovi

Usluge

Naša unapređena rešenja su idealan izbor za ekološki prihvatljive zgrade...

odlikuje se visokim energetskim performansama, dok odličan kvalitet usluga podrške garantuje najbolji i najproduktivniji rezultat u celom životnom ciklusu naših proizvoda.

Specijalizovani ljudski resursi, u kombinaciji sa poštovanjem i podrškom profesionalaca kao partnera, primarni su cilj ETEM-a, jer je cilj mreže da obezbedi rešenja tokom životnog ciklusa projekta.

U ETEM-u blisko sarađujemo sa svakim arhitektom kako bismo razumeli njegove potrebe, želje i zahteve. Predlažemo najbolja rešenja na svim nivoima i proučavamo kako će navedeni sistemi funkcionisati harmonično sa ostalim elementima - delovima projekta i da temeljno analiziramo projekat, identifikujemo njegove trenutne i buduće potrebe i pružamo rešenja razvijena posebno da zadovolje tehničke, operativne i zahtevima dizajna.

Sve što treba da znate o pružanju tehničke pomoći i distributivnoj mreži ETEM-a.

U ETEM-u pružamo sve vidove tehničke podrške našim partnerima, nudeći sve potrebne alate i redovnu komunikaciju, kako bismo sprečili i rešili sve tehničke probleme u vezi sa građevinom, tokom njenog životnog ciklusa.

 

Listing Services General